Urbanist Hanoi

BackEvents » HRC9: Cửu Âm Chân Kinh @ Hanoi Rock City

HRC9: Cửu Âm Chân Kinh @ Hanoi Rock City

Kể từ khi mở cửa đón tiếp các vị anh hùng hào kiệt khắp nơi tụ hội về đây, mở biết bao nhiêu cuộc Hoa Sơn Luận Đàn, tìm cho thiên hạ biết bao tài năng mới nổi, HRC được sự tín nhiệm của các hào kiệt võ lâm, chúng tôi xin được khấu đầu cảm tạ.

Nay nhân kỉ niệm 9 năm thành lập, HRC xin được treo đèn kết hoa, thiết yến tiệc quần anh để đón gió tẩy trần mời chư vị anh hùng cùng đến chung vui với tệ xá. Mong chư vị không chê cảnh tiệc đơn sơ mà cùng đến uống chén rượu mừng.

Để trợ hứng cho các vị trong buổi tiệc, tệ xá xin mạn phép đứng ra tổ chức một màn "Quần anh tụ hội" nơi các anh tài tuấn kiệt nổi danh trong giang hồ ta sẽ bộc lộ tài năng của mình chắc chắn sẽ khiến các vị đây được mở rộng tầm mắt.

Saturday, 21 December

3:00pm - 12:00am

Hanoi Rock City | 27/52 To Ngoc Van, Tay Ho, Hanoi

Print
icon